head-banpongkratinglang-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
วันที่ 5 มีนาคม 2024 5:11 AM
head-banpongkratinglang-min
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง

ตรวจสุขภาพฟัน โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างได้ทำการตรวจสุขภาพช่องปาก

ตรวจสุขภาพฟัน โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างได้ทำการตรวจสุขภาพช่องปาก

ตรวจสุขภาพฟัน เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 กลุ่มงานทันตกรรม ของโรงพยาบาลบ้านคา ได้ทำการเข้ามาตรวจสุขภาพฟัน และได้ทำการ เคลือบฟลูออไรด์ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จัดประชุมคณะ กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านบึง และผู้ปกครอง

จัดประชุมคณะ กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านบึง และผู้ปกครอง

จัดประชุมคณะ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียน​บ้านโป่ง​กระทิง​ล่าง​ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านบึง และผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีในปี 2563

ค่ายคุณธรรม ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม

ค่ายคุณธรรม ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม

ค่ายคุณธรรม เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง ได้จัดค่าย คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและเจริญปัญญา ซึ่งได้ให้ความรู้ตั้งแต่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน​โรงเรียน​บ้านโป่ง​กระทิง​ล่าง

โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง