head-banpongkratinglang-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
วันที่ 5 มีนาคม 2024 4:02 AM
head-banpongkratinglang-min
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง

คลิปกิจกรรม

งานเกษียณ ได้จัดกิจกรรมการอ่านกลอนทำนองเสนาะของเหล่านักเรียน

งานเกษียณ ได้จัดกิจกรรมการอ่านกลอนทำนองเสนาะของเหล่านักเรียน

งานเกษียณ ได้จัดกิจกรรมการอ่านกลอนทำนองเสนาะของเหล่านักเรียน งานเกษียณ โดยทางโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง ได้ทำการจัดงานเกษียณอายุให้แก่ครูที่เกษียณ และได้มีการจัดกิจกรรมอ่าน กลอทำนองเสนาะ

งานผลไม้หวาน โดยได้มีนักเรียนโป่งกระทิงล่างทำการเข้าร่วมกิจกรรม

งานผลไม้หวาน โดยได้มีนักเรียนโป่งกระทิงล่างทำการเข้าร่วมกิจกรรม

งานผลไม้หวาน โดยดรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างได้จัดกิจกรรมขึ้น งานผลไม้หวาน ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างได้ทำการจัดงานผลไม้หวานขึ้น เพื่อให้เหล่านักเรียนและคณะครูบุคลากรโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมนี้  

กิจกรรมดีๆ จากทางของฝ่ายโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง

กิจกรรมดีๆ จากทางของฝ่ายโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง

กิจกรรมดีๆ ที่ไม่ควรพลาดกับกิจกรรมจากทางโรงเรียน กิจกรรมดีๆ พร้อมทั้งกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ โดยได้มีการจัด กิจกรรม นี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง