head-banpongkratinglang-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2024 12:26 PM
head-banpongkratinglang-min
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง » ค่ายคุณธรรม ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม

ค่ายคุณธรรม ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

ค่ายคุณธรรม เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง ได้จัดค่าย คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและเจริญปัญญา ซึ่งได้ให้ความรู้ตั้งแต่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ค่ายคุณธรรม คุณธรรม คุณธรรม คุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง ล่าสุด
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง