head-banpongkratinglang-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2024 12:26 PM
head-banpongkratinglang-min
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง » ตรวจสุขภาพฟัน โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างได้ทำการตรวจสุขภาพช่องปาก

ตรวจสุขภาพฟัน โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างได้ทำการตรวจสุขภาพช่องปาก

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

ตรวจสุขภาพฟัน เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 กลุ่มงานทันตกรรม ของโรงพยาบาลบ้านคา ได้ทำการเข้ามาตรวจสุขภาพฟัน และได้ทำการ เคลือบฟลูออไรด์ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตรวจสุขภาพฟัน

ตรวจสุขภาพฟัน

ตรวจฟัน

ตรวจฟัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง ล่าสุด
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง