head-banpongkratinglang-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2024 2:21 PM
head-banpongkratinglang-min
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0 0 0 0
อบ.2
12 12 24 1
อบ.3
12 14 26 1
รวม อบ.
24 26 50 2
ป.1
19 12 31 1
ป.2
15 15 30 1
ป.3
17 9 26 1
ป.4
14 16 30 1
ป.5
6 11 17 1
ป.6
17 10 27 1
รวมประถม
88 73 161 6
ม.1
0 0 0 0
ม.2
0 0 0 0
ม.3
0 0 0 0
รวมมัธยมต้น
0 0 0 0
ม.4
0 0 0 0
ม.5
0 0 0 0
ม.6
0 0 0 0
ปวช.1
0 0 0 0
ปวช.2
0 0 0 0
ปวช.3
0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0 0 0 0
รวมทั้งหมด
112 99 211 8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

 

 

โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง