head-banpongkratinglang-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
วันที่ 9 ธันวาคม 2021 12:12 AM
head-banpongkratinglang-min
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
หน้าหลัก » นานาสาระ » อุปสงค์ ภายในประเทศการพัฒนาและการส่งเสริมทรัพยากรทางการเงิน

อุปสงค์ ภายในประเทศการพัฒนาและการส่งเสริมทรัพยากรทางการเงิน

อัพเดทวันที่ 6 ตุลาคม 2021

อุปสงค์ ภายในประเทศซึ่งเป็นเงื่อนไขทางเศรษฐกิจคือ การขยายอุปสงค์ภายในของเศรษฐกิจ อุปสงค์ภายในประเทศคือ อุปสงค์ภายในประกอบด้วย 2 ด้านคือ ความต้องการลงทุนและอุปสงค์ของผู้บริโภค การขยายอุปสงค์ในประเทศคือ การกระตุ้นตลาดการลงทุนผ่านนโยบายการเงินและการเงินเชิงรุก ได้แก่ การออกพันธบัตรรัฐบาลและกระตุ้นตลาดผู้บริโภคผ่านกลไกทางเศรษฐกิจ

อุปสงค์

สินเชื่อเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ สำหรับประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่ในประเทศ แรงผลักดันที่สำคัญที่สุด สำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงเป็นอุปสงค์ในประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคง สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ วิธีการใช้การตัดสินใจที่ชาญฉลาดของรัฐบาลในเรื่อง การขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

มีการเสนอข้อเสนอแนะหลัก 4 ประการ ได้แก่ การคัดเลือกโครงการอย่างรอบคอบ ควรให้ความสำคัญกับความสมดุล เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแล ควรให้ความสำคัญกับการดำรงชีวิตของประชาชน ควรเลือกอย่างระมัดระวัง การสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นโครงการระบบสังคมที่ใหญ่และซับซ้อน หากพูดถึงโครงการก่อสร้าง รวมถึงโครงการในท้องถิ่น

แน่นอนผู้ที่ใช้พลังงานสูงควรถูกคัดออก แม้ว่าประเทศได้เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสามารถกระตุ้น”อุปสงค์” ในประเทศ และโดยทั่วไปสามารถแปลง 40 เปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุน ในกองทุนการบริโภคส่วนร่วมในการขับรถอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริโภคการดำรงชีวิตของผู้คนที่แตกต่างกันมาก

ในปัจจุบัน รัฐบาลมุ่งเน้นไปที่พื้นที่สำคัญๆ เช่นทางรถไฟ ทางหลวง สะพาน สนามบิน โรงไฟฟ้า ในทางกลับกัน ผลกระทบจากการลงทุนทางรถไฟมีมากกว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะวิทยาในประเทศพัฒนาเร็วเกินไป โดยมีกำลังการผลิต 600 ล้านตัน และกำลังการผลิตจริงขนาด 400 ล้านตัน ซึ่งทำยอดขายได้เกินจริง

ภายใต้ผลกระทบของกระแสทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตลาดรถยนต์ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็เช่นกัน ในเดือนกันยายน 2551 ราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเหล็กขนาดใหญ่และขนาดกลางลดลง 38.6 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปี กำไรลดลง 32.2 เปอร์เซ็นต์ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการตกต่ำในอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศจากแง่มุมหนึ่ง

ในปัจจุบันรัฐได้ลงทุน 2 ล้านล้านบาทในการก่อสร้างทางรถไฟในปี 2551 ถึง 2552 โดยมี 150 โครงการ ซึ่งคาดว่าปริมาณการใช้เหล็กจะมากกว่า 100 ล้านตัน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยการผลิตตามปกติของอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะวิทยาเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการทำเหมือง ปูนซีเมนต์ เครื่องจักร พลังงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่า การจ้างพนักงานหลายล้านคน พ.ศ. 2552 การลงทุนด้านระบบรางคาดว่า จะช่วยเพิ่ม GDP ได้ 1.5 เปอร์เซ็นต์

ดังนั้นควรเน้นความสมดุล การให้ความสำคัญกับความสมดุลเป็นเนื้อหาที่สำคัญของการวิจัยเศรษฐกิจมหภาค ไม่เพียงแต่จำเป็นต้องให้ความสนใจกับความสมดุลของอุตสาหกรรมเท่านั้น แม้แต่ภายในภูมิภาคหรืออุตสาหกรรม เราต้องใส่ใจกับความสมดุลที่ครอบคลุม เพื่อไม่ให้มีความเหลื่อมล้ำในวงกว้าง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากทรัพยากรทางการเงินที่จำกัด ควรประกอบกับโครงการรวมถึงภาพพจน์ และโครงการผลสัมฤทธิ์ทางการเมือง โดยช่องว่างระหว่างอุตสาหกรรมการศึกษาและการแพทย์รวมถึงสุขภาพ หน่วยงานในโครงการจึงเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆ การเลือกโรงเรียนและโรงพยาบาลเริ่มลดลง

ยกตัวอย่าง โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นตัวอย่างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่สำคัญ ภายใต้สายตาของรัฐบาลท้องถิ่น มีระดับความทันสมัยเทียบเท่ากับระดับประเทศที่พัฒนาแล้วในโลก ความเหลื่อมล้ำระหว่างหน่วยแพทย์และสุขภาพก็มีอยู่เช่นกัน สถานการณ์ของโรงพยาบาลต่างๆ ในเมืองเดียวกัน หรือแม้แต่บนถนนสายเดียวกันนั้นแตกต่างกันมาก

โรงพยาบาลบางแห่งมีอุปกรณ์ระดับเฟิร์สคลาส ทักษะทางการแพทย์ดีเยี่ยม และผู้ป่วยแน่น การรักษาในโรงพยาบาลยากกว่า มวลชนมักไม่ไปพบแพทย์เพราะมีราคาแพง ในบางโรงพยาบาลจำนวนผู้ป่วย หน้าโรงพยาบาลก็หายาก ดังนั้นรัฐบาลทุกระดับควรใช้ประโยชน์จากแนวโน้มผู้ถือหุ้นของอุปสงค์ในประเทศที่ขยายตัว ควรเน้นเงินของพวกเขาไปที่พื้นที่ย้อนหลังและหน่วยย้อนหลังอย่างจำกัด

ควรทำให้ช่องว่างนั้นแคบลงควรแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ อย่างจริงจังเช่น กระแสการเลือกโรงเรียนและการเลือกวิทยาลัย การปรับปรุงภาพลักษณ์ของรัฐบาลในหมู่ประชาชน การเสริมสร้างการกำกับดูแล ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐทั้งหมดต้องการแบ่งปันข้อมูลพิเศษเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม มีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดว่า จะนำเงินไปใช้อย่างไรหลังจากได้รับเงินแล้ว

บางคนก็ถูกยักยอกไปจากการทุจริต เนื่องจากกลไกการกำกับดูแลที่อ่อนแอ จึงมีช่องโหว่มากมายให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ ทุกครั้งที่ประกาศโครงการใหญ่สำเร็จและจัดสรรเงินทุนจำนวนมาก อาจส่งผลให้เกิดการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ดังนั้นในครั้งนี้ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล เนื่องจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบระเบียบวินัย ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลต้องเสริมสร้างการกำกับดูแล ในขณะเดียวกัน ก็จำเป็นต้องจัดให้มีการระดมบุคลากรด้านการสื่อสารในวงกว้าง เพื่อดำเนินการตามความคิดเห็นของประชาชนรอบด้าน เพื่อให้การทุจริตและองค์ประกอบที่ผิดกฎหมายลดลง

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ: ยาแก้หวัด สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนซื้อยาแก้หวัดสำหรับเด็กอธิบายได้ดังนี้

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง