head-banpongkratinglang-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
วันที่ 16 ตุลาคม 2021 10:31 AM
head-banpongkratinglang-min
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
หน้าหลัก » นานาสาระ » ปวดฟัน เยื่อกระดาษอักเสบเฉียบพลันเกิดจากพฤติกรรมใด

ปวดฟัน เยื่อกระดาษอักเสบเฉียบพลันเกิดจากพฤติกรรมใด

อัพเดทวันที่ 10 สิงหาคม 2021

ปวดฟันปวดฟัน เยื่อกระดาษอักเสบเฉียบพลัน ลักษณะของความเจ็บปวดจากอาการเยื่อกระดาษอักเสบเฉียบพลัน ความเจ็บปวดเป็นอาการหลักที่แสดงออกมา เป็นความเจ็บปวดที่รุนแรง ซึ่งไม่สามารถทนได้ ลักษณะของความเจ็บปวดมีลักษณะดังต่อไปนี้ เพราะอาการปวดที่เกิดขึ้นเองมีความรุนแรง เพราะจะเริ่มมีอาการเป็นระยะ มีอาการปวดฟันอย่างรุนแรง โดยไม่มีการกระตุ้นจากปัจจัยภายนอก

อาการปวดในช่วงต้นสั้น มักจะปวดเป็นเวลา ซึ่งต้องใช้เวลาในการบรรเทานานมาก โดยมีอาการในระยะสุดท้าย เริ่มมีอาการปวดยาวเวลาบรรเทาก็สั้น ตอนกลางคืนจะปวดหนักกว่าตอนกลางวัน โดยเฉพาะนอนหงายการ กระตุ้นด้วยความเย็นและความร้อน ในระยะเริ่มต้น อาจทำให้อาการปวดรุนแรงขึ้นได้ การกระตุ้นด้วยความเย็นช่วงปลาย ไม่เพียงแต่ไม่กระตุ้นความเจ็บปวด แต่ยังช่วยบรรเทาอาการปวดได้ชั่วคราว

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องปกติที่ผู้ป่วยจะดื่มน้ำเย็นหรือสูดอากาศ เพื่อบรรเทาอาการปวด อาการของเยื่อเมือกอักเสบเฉียบพลันระยะสุดท้าย นอกจากนี้ยังไม่สามารถระบุความเจ็บปวดได้ เพราะมักจะแผ่กระจายไปยังฟันบนและฟันล่าง และส่วนที่อยู่ติดกันตามพื้นที่กระจายเส้นประสาท ผู้ป่วยมักจะไม่สามารถชี้ให้เห็นความถูกต้องของฟันที่เป็นโรคได้

ซึ่งไม่สามารถระบุความเจ็บปวด ของเยื่อกระดาษอักเสบเฉียบพลันได้ ความเจ็บปวดอาจแผ่ไปถึงฟันบน และฟันล่างในด้านเดียวกัน เช่นเดียวกับหูและส่วนขมับ ผู้ป่วยมักไม่สามารถระบุตำแหน่งของฟันได้อย่างชัดเจน เมื่อเด็กรู้สึกปวดฟันที่กรามบน ฟันอาจอยู่ที่กรามล่าง เมื่อเด็กรู้สึก”ปวดฟัน”ที่ด้านหน้า แท้จริงแล้วฟันอาจหักที่ด้านหลัง

หากมีฟันผุจำนวนมากในปากของเด็ก ให้แยกแยะอย่างระมัดระวังว่า ฟันใดมีเยื่อกระดาษอักเสบ เพราะการรักษาโรคฟันผุ และเยื่อกระดาษอักเสบนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การทดสอบอุณหภูมิเยื่อกระดาษ สำหรับอาการเยื่อกระดาษอักเสบเฉียบพลัน อุณหภูมิความทนทานต่อเยื่อกระดาษปกติคือ 20 ถึง 50 องศา และความไวเพิ่มขึ้นในเยื่อกระดาษ

วิธีการที่ใช้กันทั่วไปคือ วิธีการฉีดน้ำเย็น และวิธีให้ความร้อน เพราะสามารถหยดน้ำเย็นบนฟัน หรือสัมผัสฟันได้ ความร้อนจะทำให้เกิดอาการปวด หากตัดสินไม่ถูกต้อง ความเจ็บปวดไม่เพียงจะไม่บรรเทาลงเท่านั้น แต่ความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นด้วย การรักษาฉุกเฉินของเยื่อกระดาษอักเสบเฉียบพลัน ควรรักษาสุขอนามัยในช่องปาก พัฒนานิสัยสุขอนามัยที่ดี

แปรงฟันในตอนเช้าและเย็น หรือหลังรับประทานอาหาร บ้วนปากหลังอาหาร ขจัดเศษอาหาร และแบคทีเรียที่ตกค้างในปาก และระหว่างฟันอย่างทันท่วงที ควรเลือกยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุ ควรใส่ใจกับอาหารของเด็ก และสุขอนามัยในช่องปาก อาหารสำหรับเด็กควรมีความหลากหลาย การรับประทานอาหารที่แข็งและเหนียวอย่างเหมาะสม สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโต และพัฒนาการของกรามและฟันได้

อย่าปล่อยให้เด็กนอนโดยไม่ได้แปรงฟัน หรือกินขนมโดยไม่ได้แปรงฟันและบ้วนปาก เพราะน้ำตาลจะเปรี้ยวในปาก จะไปกัดเซาะฟัน และทำให้ฟันผุได้ง่าย ควรปิดผนึกหลุมและรอยแยกให้ทันเวลา หลังจากที่ฟันแท้ของเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี เพราะหลุมและรอยแยกของฟันจะถูกปิดผนึกด้วยชั้นวัสดุเรซิน เพื่อป้องกันสารอันตรายเช่น เศษอาหาร และแบคทีเรียไม่ให้เข้าสู่ฟัน จึงป้องกันฟันผุได้

ควรรักษาฟันคุดที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง และอาหารกระทบฟันในเวลา รักษาฟันปลอม และเครื่องมือจัดฟันที่ไม่เหมาะสมให้ทันเวลา ควรรักษาทันเวลาเมื่อฟันผุ หากโพรงฟันตื้น ควรเติมวัสดุที่เหมาะสม หลังจากเอาเนื้อฟันที่เสียหายออก เพื่อให้สามารถฟื้นฟูรูปร่าง และการทำงานของฟัน สามารถป้องกันฟันผุต่อไปได้ ฟันผุที่มีโพรงลึก ควรดำเนินการตามสถานการณ์เฉพาะ สำหรับการรักษาที่เหมาะสม

เคล็ดลับในการปกป้องฟันทุกวัน ควรนัดกับทันตแพทย์เป็นประจำ เพื่อตรวจสุขภาพฟัน ปฏิบัติตามข้อควรระวัง อย่ารอจนให้มีอาการฟัน และคิดว่า จะรักษาอย่างไรหากมีปัญหาเช่น ไปทำความสะอาดฟันทุกปี พาลูกไปตรวจหลายครั้งว่า ลูกกำ ลังมีฟันใหม่งอกขึ้นมา หาปัญหาให้ทัน และแก้ไขทันเวลา ซึ่งจะช่วยประหยัดเงินและเวลาได้มาก

ต้องเรียนรู้การเลือกแปรงสีฟัน ตามขนาดของช่องปากของผู้ใหญ่ เด็กและเด็กวัยหัดเดิน มาตรฐานแปรงสีฟัน ต้องกำหนดขนาดของหัวแปรง แปรงสีฟันสำหรับผู้ใหญ่มีขนาดใหญ่ แปรงสีฟันสำหรับเด็กมีขนาดเล็ก และแปรงสีฟันสำหรับเด็กวัยหัดเดินมีขนาดเล็กที่สุด ความยาวสูงสุดของพื้นผิวขนแปรงไม่เกิน 42 มิลลิเมตร ความสูงของขนแปรงไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นขนแปรงอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.3 มิลลิเมตร เพียงใส่ใจเมื่อซื้อแปรงสีฟัน

สามารถซื้อขนาดที่เหมาะสมได้ ยาสีฟันเป็นตัวเลือกแรกสำหรับแบบธรรมดา ยาสีฟันเป็นผลิตภัณฑ์เสริม สำหรับการแปรงฟัน ยาสีฟันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ยาสีฟันธรรมดา ยาสีฟันฟลูออไ แรด์ละยาสีฟันสำหรับรักษาโดยเฉพาะ ถ้าฟันของมีสุขภาพที่ดี สามารถเลือกยาสีฟันธรรมดาได้ ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ สามารถป้องกันฟันผุได้ แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ   ➠ วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี กับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน ผลข้างเคียงและข้อควรระวัง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง