head-banpongkratinglang-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
วันที่ 5 มีนาคม 2024 4:56 AM
head-banpongkratinglang-min
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
หน้าหลัก » บุคลากร

บุคลากร

นางสาวสุภาพร เทพสวัสดิ์
ผู้อำนวยการ

นายพูนลาภ อินทร์รอง
ครู ชำนาญการ
(เว้นวรรคตำแหน่งด้วย นะคะ ครู ชำนาญการ)

นางนิตยา อินทร์รอง
ครู ชำนาญการ

นางไพรินทร์ หลงเปลี่ยว
ครู ชำนาญการ

นางสาวจิราภรณ์ หนูสิทธิ์
ครู ชำนาญการ

นายกฤตวิทย์ ศาลยาชีวิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวลินดา ภูมิฐาน
ครูผู้ช่วย

นางสาวรินมนัส เจริญรักษา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ ทองเปลว
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรภร เขียวหวาน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอนุธิดา แม้นชัยภูมิ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนันนทิพย์ ทองดอนมั่ง
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวชมพูนุท คงสัตย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมจิตร์ ปิ่นแก้ว
ช่างไม้ ระดับ ๔

โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง